Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich serwisu www.bezpieczna-przestrzen.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest administrator serwisu: Daniel Kostrzewa, nr NIP 679-259-89-89 z siedzibą w Milanówek, ul. Ledóchowskiej 6.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
   2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Polityka prywatności w odniesieniu do dobrowolnie wprowadzonych danych

 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika w następujących miejscach: formularz kontaktowy, kalendarz rezerwacji usług psychologicznych, formularz publikacji komentarzy do artykułu, formularz subskrypcji newslettera. Zastrzegamy sobie możliwość rozszerzenia zakresu zbierania informacji, po uprzedniej aktualizacji polityki prywatności.
 2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:
   1. formularz kontaktowy – w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, w szczególności wysłania odpowiedzi na pytanie Użytkownika. Jeśli pytanie będzie odnosić się do naszych usług w odpowiedzi możemy przedstawić Użytkownikowi ofertę.
   2. kalendarz rezerwacji wizyty – w celu realizacji zarezerwowanej usługi i rozliczenia płatności za zarezerwowaną usługę. Użyjemy danych osobowych w szczególności do kontaktu w celu potwierdzenia, zmiany lub anulowania terminu wizyty.
   3. formularz zapisu na newsletter – w celu realizacji wysyłki zapisu na newsletter i jego późniejszej regularnej wysyłki.
   4. formularz komentarza na stronie artykułów – w celu publikacji (po wcześniejszej moderacji) komentarza w serwisie oraz informacji o fakcie publikacji na adres e-mail. Po publikacji komentarz będzie widoczny dla innych użytkowników. Adres e-mail będzie widoczny tylko dla Administratora strony i upoważnione osoby.
 3. Poprzez moderację przesyłanych komentarzy Użytkownika Administrator rozumie weryfikację treści pod kątem prawnym oraz ogólnie przyjętych zasad dobrego współżycia społecznego, zastrzegamy sobie możliwość odmowy publikacji treści, która według naszej wiedzy stanowi naruszenie obowiązującego prawa lub zasad społecznych. Jednocześnie informujemy, że proces moderacji jest dodatkowym zabezpieczeniem interesów Użytkowników i nie wyłącza odpowiedzialności prawnej konkretnego Użytkownika- autora komentarza za jego treść.
 4. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, z wyłączeniem poniższych przypadków:
   1. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami, na wniosek uprawnionych Służb,
   2. na podstawie prawomocnego wyroku Sądu lub decyzji administracyjnej uprawnionego Urzędu,
   3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).
 5. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 6. Czas przechowywania danych osobowych:
   1. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
   2. W uzasadnionych przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawnymi (np. zabezpieczenie na potrzeby działań przedstawicieli organów państwowych) zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia okresu przechowywania danych, jednak nie dużej niż jest to niezbędne do zakończenia w/w czynności.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Polityka prywatności w odniesieniu do plików cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu bezpieczna-przestrzen.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Zakres zbieranych automatycznie danych obemuje w szczególności:
   1. informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
   2. informacje o wizytach i korzystaniu z tej witryny przez Użytkownika, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie.
 5. Administrator wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
   1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
   2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony,
   3. możliwości logowania do serwisu,
   4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 6. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 9. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
 10. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 11. Bardziej szczegółowe informacje na temat technicznych i prawnych aspektów działania plików cookies dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Środki bezpieczeństwa podczas przetwarzania danych Użytkownika

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika
 2. Wszystkie dane osobowe, które podaje Użytkownik, są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach, chronionych hasłem i zaporą firewall.
 3. Wszystkie informacje z formularzy są chronione podczas przesyłania technologią szyfrowania (SSL).
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez jego Sieć Lokalną oraz Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. W razie udostepnienia hasła do części usług lub zasobów, użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Nie prosimy Użytkownika o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy loguje się na naszej stronie internetowej).

Międzynarodowe transfery danych

 1. Informacje, które gromadzimy, nie przetwarzamy poza obszarem UE, aczkolwiek anonimowe dane dotyczące ruchu i zachowań na stronie, zbierane automatycznie w postaci plików cookies, będą przetwarzane przez firmę trzecią w zewnętrznej usłudze (Google Analytics) i w związku z tym mogą być przetwarzane w innych krajach zgodnie z polityką prywatności firmy Google Inc.
 2. Dane osobowe, które Użytkownik publikuje na naszej stronie internetowej poprzez formularz dodawania komentarza, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby, dlatego zalecamy ograniczanie do minimum w komentarzu treści będących danymi osobowymi Użytkownika.