W skrócie

W życiu każdego z nas zdarzają się okresy, kiedy jest trudniej: doświadczenia traumatyczne, kryzysy, życiowe zakręty, obniżony nastrój. Bardzo ważne jest wtedy, aby człowiek otrzymał wsparcie, akceptację i pomoc, które nie tylko pomogą mu uporać się z aktualnymi trudnościami, ale pozwolą się rozwinąć i w przyszłości radzić sobie z przeszkodami życiowymi jeszcze lepiej. Aby tak się stało, potrzebne jest poczucie absolutnego bezpieczeństwa, ciepło, empatia, ale i psychotraumatologiczna wiedza oraz skuteczne techniki pracy z pacjentem. W Bezpiecznej przestrzeni łączę te elementy i moją misją jest efektywna, profesjonalna pomoc w absolutnym poczuciu bezpieczeństwa po to, aby pacjent jak najszybciej odzyskał kontrolę nad swoim życiem.