Oferta gabinetu

Oferta psychoterapii, konsultacji psychologicznych i pozostałych usług gabinetu psychologii Bezpieczna przestrzeń:


Terapia dorosłych

Pracuję głównie z dorosłymi. Najczęstsze problemy, z którymi zgłaszają się klienci dotyczą doświadczania lęku i obniżonego nastroju. Warto tu zaznaczyć, że zgłoszenie się po pomoc nie jest oznaką słabości. Osoba, która doświadcza trudności to nie jest ktoś słaby, to ktoś, kto zbyt długo musiał być silny.

Proces terapii obejmuje 2-3 spotkania konsultacyjne, których celem jest zdefiniowanie obszarów do pracy, oczekiwanych efektów, przygotowanie planu pracy, określenia czasu trwania terapii oraz poszczególnych sesji i ich częstotliwości. Szczegóły procesu terapii definiuje obustronny kontrakt, w którym zapisane są zasady pracy, obowiązki prawa psychoterapeuty i klienta. Kontrakt może być ustny albo pisemny. Każdy proces składa się z konsultacji, terapii oraz zakończenia procesu. Istotne jest, aby rozróżnić przerwanie terapii od procesu kończenia terapii. Sporo wątpliwości budzi czas trwania całego procesu. I tutaj najlepszą odpowiedzią będzie ulubiona odpowiedź psychologów: „to zależy”. Bo naprawdę to zależy: od celu klienta, od tego, jak bardzo złożony jest problem, jak dużo tych problemów jest. Jeżeli mówimy o zaburzeniu osobowości, traumach wczesnodziecięcych, pozabezpiecznym stylu przywiązania z rodzicami, wielu zdarzeniach traumatycznych, czy doświadczenia przemocy – czas terapii należy liczyć w latach. Sytuacja nagłego kryzysu to około 12 spotkań. Czasem ktoś potrzebuje jedynie porady i konsultacji a nie terapii- wtedy kilka spotkań wystarczy.

Jeżeli odczuwasz:

 • zaburzenia lękowe
 • depresję
 • obniżenie nastroju
 • problemy w relacjach
 • dolegliwości psychosomatyczne

Doświadczasz:

 • zaburzeń obsesyjno- kompulsywnych
 • kryzysu psychicznego lub sytuacyjnego
 • żałoby
 • PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)

Jesteś w sytuacji:

 • rozstania
 • rozwodu

I czujesz, że obecne problemy przekraczają Twoje możliwości poradzenia sobie – zgłoś się po pomoc. Po MOC.

Osobną i wyjątkową kategorią jest pomoc w radzeniu sobie z konsekwencjami zdarzenia traumatycznego. Doświadczenie traumatyczne jest związane z sytuacją zagrożenia życia, zdrowia lub integralności fizycznej i psychicznej, ale także z byciem świadkiem wymienionych sytuacji. Zawsze oznacza przeciążenie układu nerwowego i możliwości poradzenia sobie. Sytuacje te definiowane są jako:

– „zbyt dużo w zbyt krótkim czasie”, czyli zdarzenia nagłe, niespodziewane (wypadek, katastrofy naturalne, napad, gwałt, ale też wybuch epidemii)

– „zbyt dużo w zbyt długim czasie” – doświadczanie intensywnych negatywnych emocji, przemoc, awantury, rozwód, przeprowadzki, alkoholizm w rodzinie w dzieciństwie, molestowania i nadużycia seksualne; obecnie „zbyt dużo w zbyt długim czasie” odczuwamy wszyscy w związku z ciągłym stresem, ograniczeniami i zagrożeniem związanym z koronawirusem

– „zbyt mało w zbyt długim czasie” – nieobecni opiekunowie, rodzice nieokazujący emocji, bardzo zadaniowi, niewspierający, zimni emocjonalnie, nadmiernie wymagający, kontrolujący, wycofujący się z relacji, lękowi.

Psychotraumatologia, dziedzina psychologii, która zajmuje się badaniem mechanizmów funkcjonowania w obliczy doświadczeń traumatycznych i ich konsekwencjami dysponuje skutecznymi procedurami pracy z traumą:

 • EMDR (ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 • Procedura przedłużonej ekspozycji
 • Ekspozycyjna terapia narracyjna
 • Procedura przetwarzania poznawczego
wróć do menu

Terapia par

Relacja w parze spełnia zadanie bezpiecznej bazy, schronienia. W prawidłowo przebiegającej relacji na pierwszym miejscu jest związek, w którym każdy ma swoje sprawy: pracę, rodzinę, przyjaciół, zainteresowania. To wszystko ma swoje miejsce w świecie. Para zgłasza się na terapię, kiedy relacja przestaje być bezpieczną bazą, rozpada się więź emocjonalna, ale też na skutek wpływu doświadczeń z przeszłości związanych z rodzicami lub opiekunami. Celem terapii par jest powrót do poczucia bezpieczeństwa, czy to przez naprawienie relacji, czy też czasem niestety przez rozstanie. Poprawę jakości relacji można osiągnąć dzięki zrozumieniu perspektywy partnera, wzmocnieniu zdolności do empatii, określenie sytuacji, który wyzwalają reakcje walki, ucieczki bądź zamrożenia. Zdarza się, że praca z parą przebiega na głębokim poziomie, ale często bywa tak, że pierwszym celem jest to, żeby partnerzy zwyczajnie sobie nie przerywali, kolejnym rozwój kompetencji komunikacyjnych a dopiero kolejnym praca nad wspólnymi bądź indywidualnymi problemami.

Z punktu widzenia psychotraumatologii szczególnie istotne jest, aby partnerzy rozwiązali swoje traumy przez z przeszłości, zarówno te przez „małe t”, jak i przez duże T”, bo tak trudne doświadczenia aktywują system obrony i nie pozostaje za wiele przestrzeni na pracę innych struktur układu nerwowego. Praca z parą to z reguły spotkania co tydzień lub co dwa tygodnie. W przypadku obecności traum, konieczna bywa praca indywidulana, w przypadku metody EMDR może ona mieć miejsce w obecności partnera, jednak o tym zawsze decyduje klient. Podobnie, jak w terapii indywidualnej, pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny i służą rozpoznaniu problemów, stworzeniem hierarchii tematów do pracy, ustaleniu celów, orientacyjnego czasu trwania terapii oraz ustaleniu kontraktu psychoterapeutycznego.

Z mojej perspektywy nie jest możliwa efektywna praca z parą w terapii, kiedy w związku jest bezpośrednia przemoc, aktywne uzależnienie, któraś z osób w związku jest zaangażowana w inną relację, cele partnerów są zdecydowanie rozbieżne, np. jedno podjęło już ostateczną decyzję o rozstaniu. Wspólnym celem może też być budowanie dobrej relacji rodzicielskiej.

Warto podjąć wysiłek pracy w parze, bo nawet jeżeli para zdecyduje o rozstaniu, to przebiegnie ono być może w spokojniejszej atmosferze. Poza tym koniec związku z reguły nie oznacza końca relacji, bo przecież partner nie zniknie nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

wróć do menu

Diagnoza osobowości

Diagnozę osobowości przy pomocy testów psychologicznych zaleca najczęściej psychiatra lub inny psycholog, aby trafnie ocenić poziom funkcjonowania osoby i najlepiej dobrać procedurę leczenia. W swoim gabinecie stosuję profesjonalne narzędzia diagnostyczne o zbadanej rzetelności i trafności, certyfikowane przez Pracownię Testów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zdarza się, że wynik testu wskazuje na istniejące trudności, czy nawet zaburzenie, jednak dla klientów każda diagnoza niesie za sobą uczucie ulgi, bo klienci wreszcie „wiedzą, co im jest” i dzięki temu lepiej rozumieją przyczyny swoich trudności. Diagnoza pozwala na zmniejszenie poczucia winy wobec siebie i bliskich, uruchamia też często proces współczucia sobie.

Główne testy wykonywane w celu diagnozy zaburzeń osobowości:

  • MMPI®-2

Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).

  • SCID-5-PD

Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości, przeznaczony do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązki A, B i C) uwzględnionych w DSM-5, a także innego określonego zaburzenia osobowości.

Do badania osobowości zdrowej służą testy:

  • EPQ-R

Kwestionariusz Osobowości Eysencka może być wykorzystywany do badań naukowych oraz do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji i pracy.

  • NEO-PI-R

Inwentarz Osobowości narzędzie rekomendowane zarówno do celów badań naukowych, jak i do stosowania w diagnozie indywidualnej dokonywanej na potrzeby praktyki, w tym zwłaszcza w obszarze psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej, a także w dziedzinach edukacji oraz doradztwa zawodowego i selekcji.

Dysponuję też wieloma kwestionariuszami i testami do badania różnych aspektów funkcjonowania (poziomu lęku, model relacji w związku, strategie radzenia sobie w sytuacjach stresowych i wielu innych), które klient wypełnia podczas sesji lub pomiędzy sesjami. Zazwyczaj stanowią one element procesu terapeutycznego i są wykonywane w ramach opłaty za sesję.

 


Konsultacje psychologiczne dla rodziców

Moja oferta psychoterapii i konsultacji psychologicznych skierowana jest również do osób szukających wsparcia w wychowaniu dzieci. Chętnie spotykam się z rodzicami. Bardzo często zdarzają się trudności w relacjach dziećmi, trudne zachowania, wybuchy agresji czy też izolacja społeczna. Już niewielkie zmiany w domu, w podejściu rodziców przynoszą dużą poprawę. Dzieci są naszym odbiciem, uczą się niemal wszystkiego od opiekunów. Głównym kanałem nauki jest obserwacja (mechanizm modelowania) oraz odczytywanie i interpretacja stanów emocjonalnych rodziców. Rodzic, który rozumie, co się z nim dzieje, jakie automatyzmy nim kierują, ma szansę odzyskać kontrolę nad swoimi emocjami i zachowaniem, a tym samym spokojniej reagować w kontakcie z dzieckiem. Mówi się: „nie martw się tym, że twoje dziecko cię nie słucha, martw się, że na ciebie patrzy” – badania psychologiczne, między innymi wielokrotnie replikowane badanie Alberta Bandury, zdecydowanie to stwierdzenie potwierdzają. Bardzo często dzieci także potrzebują pomocy psychologicznej, jednak jeżeli rodzice równolegle nie będą wykonywać swojej pracy, trudno oczekiwać spektakularnych i trwałych efektów.

wróć do menu

Warsztaty i szkolenia dla biznesu

Moja oferta, oprócz psychoterapii i konsultacji psychologicznych obejmuje również wsparcie w biznesie. Przez ponad 20 lat związana byłam z dużą międzynarodową firmą, w której zajmowałam się szkoleniami, badaniem i oceną kompetencji. Jestem trenerem, superwizorem szkoleń oraz asesorem ACDC. Współpracowałam z wiodącymi firmami szkoleniowymi na rynku, brałam udział w wielu szkoleniach Train the Trainers, menedżerskich i sprzedażowych. Specjalizuję w pracy z modelami kompetencyjnymi (budowa, ocena). Jestem zwolenniczką pracy na mocnych stronach, rozwoju, dążenia do bycia ekspertem, mistrzostwa niż pracy z deficytami i „zasypywaniem dołków”.

Szczególnie bliskie są mi tematy:

 • Zarządzanie zmianą
 • Sytuacje kryzysowe
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Wyznaczanie celów
 • Kompetencje menedżerskie
 • Assessment Center
 • Development Center
 • Superwizje trenerskie (indywidualne, grupowe, na sali szkoleniowej)

Podstawą do zrealizowania projektu jest badanie potrzeb oraz określenie oczekiwanych efektów po realizacji projektu.

wróć do menu