W skrócie

W życiu każdego z nas zdarzają się okresy, kiedy jest trudniej: przydarzają się doświadczenia traumatyczne, kryzysy, życiowe zakręty. Może pojawiać się lęk, poczucie niepokoju, obniżony nastrój, zdarza się nadmierna złość, nieadekwatne reakcje emocjonalne i zachowania. Bardzo ważne jest wtedy, aby człowiek otrzymał pomoc, wyjaśnienie tego, co się z nim dzieje i wskazówki, jak można sobie radzić w trudnej sytuacji. Celem konsultacji i terapii jest poprawa funkcjonowania osoby, wsparcie w radzeniu sobie z aktualnymi trudnościami, ale też rozwój i budowanie zasobów, aby w przyszłości radzić sobie z przeszkodami życiowymi jeszcze lepiej. Ważne i potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa, ciepło, empatia, ale i psychotraumatologiczna wiedza oraz skuteczne techniki pracy z pacjentem. W Bezpiecznej przestrzeni łączę te elementy, moją misją jest efektywna, profesjonalna pomoc w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji po to, aby pacjent jak najszybciej odzyskał kontrolę nad swoim życiem.