Oferta

Nasza oferta:

Diagnoza osobowości

realizacja testów oraz przygotowanie raportu (opinii psychologicznej):

 • MMPI®-2 Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2 stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (hipochondria, depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia, paranoja i in.). Znajduje on także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).
 • SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości, przeznaczony do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązki A, B i C) uwzględnionych w DSM-5, a także innego określonego zaburzenia osobowości.
 • EPQ-R Kwestionariusz Osobowości Eysencka może być wykorzystywany do badań naukowych oraz do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji i pracy.
 • NEO-PI-R Inwentarz Osobowości narzędzie rekomendowane zarówno do celów badań naukowych, jak i do stosowania w diagnozie indywidualnej dokonywanej na potrzeby praktyki, w tym zwłaszcza w obszarze psychologii klinicznej, psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej, a także w dziedzinach edukacji oraz doradztwa zawodowego i selekcji.

Terapia dorosłych

 • zaburzenia lękowe
 • depresja
 • zaburzenia obsesyjno- kompulsywne
 • problemy w relacjach
 • dolegliwości psychosomatyczne

Interwencja kryzysowa i terapia traumy

 • kryzysy sytuacyjne i rozwojowe
 • żałoba
 • rozstanie
 • rozwód
 • wypadek komunikacyjny
 • Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)
 • Procedury stosowane w terapii traumy:
 •   – EMDR (ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 •   – Procedura przedłużonej ekspozycji
 •   – Ekspozycyjna terapia narracyjna
 •   – Procedura przetwarzania poznawczego

Konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży

 • trudności wychowawcze
 • konsultacje dla rodziców
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu

Warsztaty i szkolenia dla biznesu

Przykładowe tematy realizowanych projektów

 • Zarządzanie zmianą
 • Sytuacje kryzysowe
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Wyznaczanie celów
 • Kompetencje menedżerskie
 • Assessment Center
 • Development Center
 • Superwizje trenerskie (indywidualne, grupowe, na sali szkoleniowej)

Podstawą do zrealizowania projektu jest badanie potrzeb oraz określenie oczekiwanych efektów po realizacji projektu.