Oferta

Nasza oferta:

Terapia dorosłych

 • zaburzenia lękowe
 • depresja
 • zaburzenia obsesyjno- kompulsywne
 • problemy w relacjach
 • dolegliwości psychosomatyczne

Interwencja kryzysowa i terapia traumy

 • kryzysy sytuacyjne i rozwojowe
 • żałoba
 • rozstanie
 • rozwód
 • wypadek komunikacyjny
 • Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)
 • Procedury stosowane w terapii traumy:
 •   – EMDR (ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
 •   – Procedura przedłużonej ekspozycji
 •   – Ekspozycyjna terapia narracyjna
 •   – Procedura przetwarzania poznawczego

Konsultacje psychologiczne dzieci i młodzieży

 • trudności wychowawcze
 • konsultacje dla rodziców
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu

Warsztaty i szkolenia dla biznesu

Przykładowe tematy realizowanych projektów

 • Zarządzanie zmianą
 • Sytuacje kryzysowe
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Wyznaczanie celów
 • Kompetencje menedżerskie
 • Assessment Center
 • Development Center
 • Superwizje trenerskie (indywidualne, grupowe, na sali szkoleniowej)

Podstawą do zrealizowania projektu jest badanie potrzeb oraz określenie oczekiwanych efektów po realizacji projektu.